Komitee der Aktivitas

 

FunktionKontaktTelefon / E-Mail
PräsidentSven Röthlisberger v/o Dares x
W17L
Kastanienweg 5
4542 Luterbach
+41 78 628 68 79
dares(at)wengia(dot)ch
FuxmajorNico Zimmerli v/o LuziferFM
W17b
Blumensteinweg 23
4500 Solothurn
+41 79 761 70 76
luzifer(at)wengia(dot)ch
QuästorTim Aebi v/o Pago xx
W16b
Haffnerstrasse 20
4500 Solothurn
+41 76 571 71 28
pago(at)wengia(dot)ch
AktuarFelix Kunz v/o Cheiron xxx
N16W
Obere Steingrubenstrasse 9
4500 Solothurn
+41 79 551 00 70
cheiron(at)wengia(dot)ch
ArchivarDavid Bissels v/o Shred xxxx
B16a
Florastrasse 11
4500 Solothurn
+41 76 725 07 23
shred(at)wengia(dot)ch
Chef-
redaktor
Marco Bigolin v/o Falcon CR
Hasenmattstrasse 21
2540 Grenchen
+41 79 950 23 24
falcon(at)wengia(dot)ch
Cantus-
magister
Nick Fluri v/o Lynx CM
Schützenstrasse 3
4532 Feldbrunnen
+41 79 958 95 50
lynx(at)wengia(dot)ch